Henkilöautokurssi

 1.7.2018 astuu voimaan uusi ajokorttilaki. Olemme päivittäneet sivustomme vastaamaan uuden ajokorttilain mukaisia sisältöjä.

 

Ensimmäistä ajokorttiaan suorittavan tulee 1.7.2018 jälkeen käydä 4 teoriatunnin mittainen EAS- koulutus (Ensimmäisen ajokortin suorittajan- koulutus), joka on pakollinen koulutus liikenteen perusteista.
Tätä koulutusta ei tarvitse käydä kuin kerran. Eli jos aiot myöhemmin suorittaa esim. moottoripyörän ajokortin, ei koulutusta tarvitse käydä uudestaan. Jos sinulla on jo aikaisemmin suoritettu ajokortti (esim. AM120-, AM121- tai A1 - kortti),
ei sinun tarvitse käydä EAS- koulutusta.

Lisäksi henkilöautokurssin opetussisältöön kuuluu 10 ajotuntia sekä riskikentunnistuskoulutus. Riskikoulutus tulee käydä ennen ajokokeeseen menemistä.

Riskientunnistuskoulutukseen kuuluu 4 teoriatuntia, 2 ajotuntia liikenteessä, rata-ajo sekä pimeälläajo. Käytyäsi nämä tunnit, voit käydä suorittamassa ajotutkinnon. Ajotutkinnon jälkeen ei ole enää pakollista opetusta.

 

Kaikki oppilaamme käyvät ensin 45minuutin mittaisen infotunnin, jossa käymme läpi autokouluun sekä ajokortin suorittamiseen liittyviä perusasioita. Tämän jälkeen jokainen etenee kurssilla oman aikataulunsa mukaan, käyttäen
hyväksi kurssin hintaan kuuluvaa nettipohjaista itseopiskelumateriaalia sekä oppimisympäristöä. Ajotunnit sovitaan jokaiselle oppilaalle erikseen, oppilaan oman aikataulun mukaisesti.

Kurssilla olevat oppilaat voivat ilmoittautua riskientunnistuskoulutukseen, kun opettajan kanssa on sovittu mikä olisi sopiva ajankohta ajotunteja silmällä pitäen. Eli aloittaessasi autokoulua, ilmoittaudu vain peruskurssille.

 

Jos olet saanut ajokortin ennen 1.7.2018, etkä ole käynyt vielä harjoittelu- ja syventäväävaihetta, tulee sinun käydä uuden lain mukainen riskikoulutus.

 

Tervetuloa oppimaan iloisessa ilmapiirissä!

 

ajo_opetus